Cechy dobrego notariusza w Płocku

Notariusz to osoba wykonująca ważny zawód zaufania publicznego. Powołuje się go do wykonywania wszystkich czynności prawnych, którym należy nadać formę notarialną. Sporządza dokumenty, takie jak umowy kupna i sprzedaży, a ponadto reguluje sprawy małżeńskie oraz...

Zakres kompetencji notariusza

Zakres kompetencji notariusza jest szeroki.  Jego kompetencje i obowiązki są regulowane prawnie.  Zaliczamy do nich sporządzanie aktów prawnych i poświadczeń, spisywanie protokołów czy przechowywanie dokumentów, papierów wartościowych lub pieniędzy. Do notariusza...