Co należy wiedzieć o testamencie notarialnym?

Testament jest dokumentem, który musi zostać właściwie sporządzony. W przeciwnym razie można go łatwo obalić. Nasze prawo pozwala na sporządzenie go w różnych formach. Jednak zdecydowanie najpewniejszy jest testament notarialny. Wszystkie inne rodzaje uznaje się za dokumenty prywatne, które nie mają mocy urzędowej, przez co ostatnia wola spadkodawcy może nie zostać spełniona.

Dlaczego warto zdecydować się na spisanie testamentu notarialnego?

Najwięcej błędów zawierają testamenty pisane ręcznie i jeśli dojdzie do podważenia ich, to mogą zostać uznane na nieważne, gdy trafią do sądu. Na szczęście, obecnie ludzie są znacznie ostrożniejsi niż kiedyś i coraz chętniej korzystają z usług notarialnych podczas spisywania testamentów. Teraz zależy nam na tym, żeby wszystkie zapisy jednoznacznie określały, kto jest spadkobiercą. W ten sposób na profesjonalnym prawniku spoczywa odpowiedzialność, aby w testamencie nie było żadnych błędów. Kolejną zaletą tego rozwiązania jest przechowywanie oryginalnej wersji przez notariusza, co wyklucza możliwość podrobienia lub zniszczenia go. Warto wspomnieć również o zapisach windykacyjnych, które można dodać do testamentu notarialnego. Dzięki nim możemy zapisać jeden lub kilka wybranych przedmiotów dowolnej osobie. Dodatkowo, jeżeli sobie zażyczymy, to prawnik może nieodpłatnie wpisać sporządzony wspólnie dokument do Notarialnego Rejestru Testamentów, co będzie dodatkowym zabezpieczeniem.

Testament notarialny to dokument urzędowy w świetle prawa

Co należy wiedzieć o testamencie notarialnym?

Co należy wiedzieć o testamencie notarialnym?

W Kodeksie cywilnym znajduje się zapis, że testament notarialny jest jako jedyny dokumentem urzędowym i zawsze stawia się go na pierwszym miejscu, gdy istnieją inne dowody. Dlatego warto udać się do kancelarii notarialnej Jakuba Szczepańskiego z Płocka i ponieść nieduże koszty, ponieważ tylko w ten sposób będziemy mieć pewność, że nasza ostatnia wola zostanie odpowiednio spełniona. W przypadku testamentu własnoręcznego nigdy nie otrzymamy takiej gwarancji.

W jakich sytuacjach testament notarialny może stać się nieważny?

Do takich sytuacji dochodzi niezwykle rzadko i jeśli już mają miejsce, to są związane z błędami merytorycznymi lub gdy zostały sporządzone przez osoby nieposiadające odpowiednich uprawnień. Mowa tutaj o notariuszach, którzy przeszli na emeryturę lub zostali zwolnieni dyscyplinarnie. Innym przypadkiem, który może prowadzić do unieważnienia, jest brak złożenia ustnego oświadczenia woli. Nawet gdy zostało ono dostarczone w formie pisemnej i dołączone do testamentu oraz reszta procedury przebiegła w sposób prawidłowy.