Co to Jest Akt Poświadczenia Dziedziczenia? Porady od Notariusza Jakuba Szczepańskiego z Płocka

W związku ze śmiercią bliskiej osoby istnieje duże prawdopodobieństwo, że staniemy się spadkobiercami całości lub części spadku zapisanego przez zmarłego w testamencie. Istnieje wiele regulacji prawnych dotyczących dziedziczenia, jednym z nich jest przepis nakazujący urzędowe poświadczenie prawa do spadku. To konieczność, jeżeli chcemy legalnie korzystać z zapisanych nam dóbr. Są dwie drogi do stwierdzenia nabycia spadku – orzeczenie sądowe oraz akt poświadczenia dziedziczenia przez notariusza. Czym różnią się od siebie te dwie opcje i którą z nich warto wybrać?

Poświadczenie Dziedziczenia – Wygodne i Oszczędne Rozwiązanie

Urzędowe poświadczenie prawa do spadku jest konieczne, jeżeli spadkobiercy chcą z niego korzystać. Kiedyś jedynym sposobem uzyskania tego dokumentu było tzw. sądowe stwierdzenie nabycia spadku, które wymagało złożenia wniosku do sądu i oczekiwania na rozprawę, co mogło trwać nawet kilka miesięcy. Obecnie istnieje alternatywne rozwiązanie – notarialne poświadczenie dziedziczenia, które cieszy się rosnącą popularnością. Zaletami tego rozwiązania są oszczędność czasu i komfort załatwiania formalności.

Notarialne poświadczenie może skrócić proces do kilku dni, a nasza rola ogranicza się do wizyty w kancelarii notarialnej w Płocku celem dostarczenia wszystkich dokumentów. Nie musimy stresować się wezwaniem sądu, a notariusz dokładnie powie nam, co będzie potrzebne przy sporządzeniu aktu. Wymagane dokumenty to akt zgonu spadkodawcy, akty urodzenia spadkobierców (jeśli nie są w związku małżeńskim) oraz akty małżeństwa, numer PESEL spadkodawcy oraz testament (jeżeli taki został sporządzony).

Jak Wygląda Postępowanie?

Postępowanie przed notariuszem składa się z kilku etapów:

  1. Sporządzenie protokołu dziedziczenia – szeregu oświadczeń składanych przez spadkobierców, które są odpowiednikiem zapewnienia spadkowego składanego przed sądem.
  2. Sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia – dokumentu odpowiadającego postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku w postępowaniu sądowym.
  3. Rejestracja aktu – w systemie informatycznym Krajowej Rady Notarialnej, co stwierdza nabycie spadku w świetle prawa. W przypadku dziedziczenia na podstawie testamentu, dochodzi dodatkowa czynność, jaką jest jego otwarcie i odczytanie.

Po uzyskaniu aktu poświadczenia dziedziczenia, należy pamiętać o złożeniu go w urzędzie skarbowym oraz o dokonaniu w terminie zeznania podatkowego z tytułu podatku od spadku i darowizn.

Kiedy Nie Można Wykonać Aktu Poświadczenia Dziedziczenia?

Warto pamiętać, że notarialny akt poświadczenia dziedziczenia nie zawsze może zostać wykonany. Testamenty szczególne oraz sprawy związane ze sporami pomiędzy spadkobiercami są rozstrzygane wyłącznie przez sąd. Notariusz nie sporządzi aktu, gdy w stosunku do spadku został już wcześniej sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia, gdy nie ma obecnych wszystkich spadkobierców, gdy spadkodawca był cudzoziemcem, nie posiadał żadnego obywatelstwa i nie zamieszkiwał w Polsce, albo gdy w skład spadku wchodzą prawa rzeczowe lub posiadanie nieruchomości za granicą.

Podsumowanie

Notarialne poświadczenie dziedziczenia to szybka i wygodna alternatywa dla sądowego stwierdzenia nabycia spadku. Skontaktuj się z notariuszem Jakubem Szczepańskim w Płocku, aby dowiedzieć się więcej o tym procesie i skorzystać z profesjonalnej pomocy. Kancelaria notarialna w Płocku zapewnia kompleksową obsługę prawną, pomagając w załatwieniu wszelkich formalności związanych z dziedziczeniem. Notariusz Płock – Twoje zaufane wsparcie w sprawach spadkowych.