Czym jest Protest Weksla i Czeku? – Kancelaria Notarialna Jakuba Szczepańskiego w Płocku

Protesty weksli i czeków to kluczowe elementy prawa wekslowego i czekowego, które chronią interesy stron transakcji. Sporządzanie protestów weksli i czeków oferuje Kancelaria Notarialna Jakuba Szczepańskiego w Płocku. Przyjrzyjmy się bliżej temu zagadnieniu i roli notariusza w tym procesie. Zapraszamy do lektury.

Sporządzanie Protestów Weksli

Weksel to rodzaj papieru wartościowego, regulowany przez ustawę z 28 kwietnia 1936 roku – prawo wekslowe. Protest weksla jest aktem publicznym, który sporządza notariusz zgodnie z art. 85 tej ustawy. Powodem protestu może być nieprzyjęcie weksla lub odmowa zapłaty. Protest zawiera m.in. nazwisko osoby żądającej protestu oraz osoby, przeciw której protest ma być dokonany. Notariusz wpisuje protest do repertorium P, prowadzonego wyłącznie dla protestów. Jeżeli dłużnik wyrazi wolę zapłacenia, notariusz zobowiązany jest do odbioru zapłaty i wystawienia pokwitowania.

Sporządzanie Protestów Czeków

Czek, podobnie jak weksel, jest papierem wartościowym regulowanym przez ustawę z 28 kwietnia 1936 roku – prawo czekowe. Protest czeku jest aktem publicznym, sporządzanym przez notariusza w formie odpowiedniej adnotacji na odwrotnej stronie czeku albo na osobnej kartce połączonej z czekiem. Protestu czeku należy dokonać przed upływem ważności czeku, lub najpóźniej w pierwszy dzień powszedni od upływu ważności czeku. Notariusz wpisuje protest do repertorium P, prowadzonego wyłącznie dla protestów. Jeżeli dłużnik wyrazi wolę zapłacenia, notariusz zobowiązany jest do odbioru zapłaty i wystawienia pokwitowania.

Koszty Sporządzenia Protestów

Posiadacz weksla oddawanego do protestu bezpośrednio płaci za wykonanie tej czynności przez notariusza. Aktualnie maksymalny koszt protestu weksla wynosi 5 zł plus 0,5% nadwyżki ponad 1000 zł sumy wekslowej. Do tego dochodzi koszt wyjazdu poza kancelarię notarialną. Sporządzanie protestów weksli i czeków oferuje Kancelaria Notarialna Jakuba Szczepańskiego w Płocku.

Rzadkość Sporządzania Protestów Weksli i Czeków

Obecnie protesty weksli i czeków są sporządzane przez notariuszy niezwykle rzadko. Wynika to z faktu, że większość weksli nie posiada indosów, a także z tego, że wiele weksli jest wystawianych z klauzulą „bez protestu”. Protest czeku również jest rzadko sporządzany przez notariusza, co może być związane z innymi dostępnymi środkami dochodzenia należności.

Podsumowanie

Protesty weksli i czeków to ważne narzędzia ochrony prawnej w transakcjach finansowych. Notariusz Jakub Szczepański z Płocka oferuje profesjonalne usługi w zakresie sporządzania tych dokumentów. Jeśli potrzebujesz wsparcia w tym zakresie, skontaktuj się z Kancelarią Notarialną w Płocku. Notariusz Płock – Twoje zaufane wsparcie w sprawach protestów weksli i czeków.