Czynności Notarialne Płock

Szukasz Czynności Notarialnych w Płocku ?

czynnosci-notarialne-plock

Czynności Notarialne Płock. Notariusz Jakub Szczepański

Notariusz z Płocka Pan Jakub Szczepański powołany jest do dokonywania czynności notarialnych, którym strony są zobowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Notariusz w zakresie swoich uprawień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej, która znajduje się w Płocku przy ulicy Stary Rynek 7. Czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.