Kiedy należy odwiedzić kancelarię notarialną w Płocku ?

Kiedy należy odwiedzić kancelarię notarialną w Płocku ?

Kiedy należy odwiedzić kancelarię notarialną w Płocku ?

Notariusz zajmuje się sporządzaniem oraz potwierdzaniem aktów notarialnych. Są to dokumenty posiadające określoną moc prawną. Niektóre umowy i ustalenia, aby były ważne w świetle prawa, muszą koniecznie zostać sporządzone u notariusza. W jakich przypadkach powinniśmy koniecznie skorzystać z jego usług oraz jakie dokumenty warto potwierdzić u notariusza? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz poniżej.

Kancelaria notarialna Płock – jakie dokumenty należy sporządzić u notariusza ?

Kancelarię notarialną w Płocku powinniśmy odwiedzić koniecznie wtedy, kiedy chcemy sprzedać lub przekazać komuś nieruchomość w akcie darowizny. Notariusz zajmuje się także potwierdzaniem intercyzy, czyli umowy przedmałżeńskiej zawieranej pomiędzy małżonkami. Akt notarialny jest niezbędnym dokumentem także, kiedy chcemy zawrzeć umowę o odrębnej własności lokalu. Do kancelarii notarialnej w Płocku powinniśmy także się udać w sprawach spadkowych oraz przy sporządzaniu testamentu. Osoby posiadające działalność gospodarczą powinny pamiętać, że notariusz potwierdza umowy wszelkich spółek. Tylko umowy tego typu poświadczone przez notariusza są bowiem ważne. To jednak nie wszystko! Jeśli szczególnie zależy nam na danej umowie, warto zadbać o jej poświadczenie właśnie u notariusza. Jest to bowiem dodatkowe potwierdzenie, które trudno jest później podważyć, jak może mieć to miejsce w przypadku zwykłych umów.

Dlaczego warto potwierdzać umowy u notariusza ?

 

Właściwie każdy dokument oraz umowa mogą zostać zawarte w formie aktu notarialnego. Nie w każdym wypadku potwierdzenie umowy przez notariusza jest jednak wymagane przez prawo. Są jednak umowy, które, aby były ważne w świetle aktualnie obowiązującego prawa, muszą być koniecznie potwierdzone przez notariusza. Część z nich wymieniona została powyżej. Warto jednak wiedzieć, że podpisanie umowy lub innego dokumentu przed notariuszem stanowi dodatkową ochronę naszych interesów. Notariusz zadba bowiem nie tylko o to, aby zawierana umowa była zgodna z prawem, ale także swoim podpisem dodatkowo zabezpieczy nasze interesy. Warto bowiem wiedzieć, że umowa notarialna ma większą moc prawną i zdecydowanie trudniej ją podważyć niż ma to miejsce w przypadku umów zawieranych poza kancelarią. Sporządzenie dokumentu notarialnego nie kosztuje zbyt wiele, a w wielu wypadkach może nam przynieść sporo korzyści. Notariusz jest bowiem osobą, której zadaniem jest dbanie o interesy stron umowy oraz posiada ku temu odpowiednie kompetencje. Jest on także osobą zaufania publicznego.