Kiedy warto skorzystać z pomocy kancelarii notarialnej w Płocku ?

Kiedy warto skorzystać z pomocy kancelarii notarialnej w Płocku ?

Kiedy warto skorzystać z pomocy kancelarii notarialnej w Płocku ?

Kim jest notariusz w Płocku ? Czym się zajmuje ? Kiedy będziemy musieli skorzystać z jego usług, a kiedy będzie ona jedynie opcją ? Tego wszystkiego dowiemy się z poniższego artykułu.

Kim jest notariusz ?

Notariuszem nazywamy prawników, którzy uzyskali od ministra sprawiedliwości uprawnienia do wykonywania czynności notarialnych – to najprostsza definicja tego zawodu. Notariusz nie jest uznawany za funkcjonariusza państwowego, ani też urzędnika, lecz za osobę zaufania publicznego. Co to oznacza? Przede wszystkim to, że w swojej pracy notariusz powinien bezwzględnie przestrzegać aktualnych przepisów, dochowywać pełnej tajemnicy zawodowej oraz zachowywać się całkowicie bezstronnie. Uprawnienia i obowiązki notariuszy są szczegółowo opisane w ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. prawo o notariacie.

 Niegdyś osoby pełniące funkcje notariusza nazywano rejentami – termin ten wywodził się od regenta, czyli osoby, która w czasie nieobecności bądź niedyspozycyjności monarchy sprawował władzę w jego imieniu. – wyjaśnia notariusz Jakub Szczepański z Płocka.

Na czym polega praca notariusza w Płocku ?

Skoro wiemy już kim są notariusze, dowiedzmy się czym właściwie zajmuje się notariusze, na czym polegają czynności notarialne. W większości przypadku oznacza to sporządzenie aktu notarialnego, czyli dokumentu potwierdzającego, że dana osoba wykonała określoną czynność prawną. W niektórych wypadkach akt notarialny jest wymagany do stwierdzenia legalności danej czynności – będzie on nam niezbędnie potrzebny np. w celu potwierdzenie autentyczności aktu własności nieruchomości bądź zawarcia umowy kupna/sprzedaży tejże nieruchomości.  Akt notarialny można również wykonywać w innych sytuacjach, których prawo nie przewiduje – do jego sporządzenia wystarczy jedynie wyrażenie zgody obu stron dokonujących czynności prawnej.

Pozostałe obowiązki notariusza w Płocku

Oczywiście na tym lista obowiązków i usług notariuszy wcale się nie kończy. Możemy skorzystać z ich pomocy również kiedy chcemy:

  • Sporządzić testament
  • Spisać protokół
  • Sporządzić projektu aktu, oświadczenia bądź innego dokumentu
  • Sporządzić poświadczenie
  • Sporządzić wypis, odpis bądź wyciąg dokumentów
  • Przechować pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty oraz dane na nośnikach pamięci.

Czy notariusz może odmówić wykonania usług

Odpowiedź brzmi: tak. W określonych sytuacjach notariusz może odmówić wykonania czynności notarialnej. Jakie to sytuacje? Przede wszystkim wykonanie czynności notarialnej jest niemożliwe, kiedy jest to sprzeczne z prawem, bądź zachodzi uzasadnione podejrzenie, że klient notariusza nie ma praw do podejmowania danej czynności prawnej.