Notariusz Słupno

Notariusz Słupno. Notariusz Jakub Szczepański.

Szukasz Notariusza w Słupnie ?

Notariusz Jakub Szczepański prowadzi swoją działalność zawodową również na terenie Słupna i gminy SłupnoNotariusz jako osoba zaufania publicznego jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne. Pan Notariusz posiada swoją Kancelarię w Płocku lecz swoich potencjalnych Klientów obsługuje również na obszarze Słupna i gminy Słupno.