Zakup własnego mieszkania to poważna inwestycja i krok w prawdziwą dorosłość. Załatwienie wszystkich formalności jest procesem dość skomplikowanym, który wymagał będzie wizyt m.in. w kancelarii notarialnej. Zakup mieszkania to bowiem przeniesie własności z firmy deweloperskiej na nowego nabywcę. Tego typu dokumenty sporządza notariusz.

 

 

Zakup własnego mieszkania to transakcja polegająca na przeniesieniu prawa własności. Aby tego typu czynność została wykonana zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, niezbędna będzie pomoc notariusza. Sporządza on przeniesienie prawa własności na zakupującego mieszkanie w postaci aktu notarialnego. Planując tego typu czynności warto zdać się na usługi doświadczonej kancelarii, takiej jak Kancelaria Notarialna Jakuba Szczepańskiego, znajdująca się w Płocku w województwie mazowieckim.

 

 

Akt notarialny

 

Sporządzenie aktu notarialnego przez notariusza odbywa się po uprzednim uiszczeniu przez zainteresowane strony należnej opłaty sądowej, która następnie kierowana jest do sądu wieczystoksięgowego. Ważne aby wszelkie akty i inne dokumenty były sporządzane i redagowane przez notariusza w sposób jasny i zrozumiały. Ponadto zadaniem notariusza jest aby mieć pieczę nad zabezpieczeniem praw i interesów również innych osób, dla których dana czynność może powodować skutki prawne. Kancelaria Notarialna Jakuba Szczepańskiego z Płocka legitymuje się dużym doświadczeniem w zakresie usług notarialnych i oferuje w tym względzie najwyższej jakości rzetelności i dokładność w sporządzaniu wszelkiej dokumentacji. Oprócz opłaty za sporządzenie aktu notarialnego, notariusz pobiera również opłaty za sporządzenie wypisów aktu notarialnego (zazwyczaj 3-4 wypisy), niezbędnych do dostarczenia Wydziałowi Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego.

Doświadczenie i rzetelność

Kancelaria Notarialna Jakuba Szczepańskiego z Płocka oferuje pełen zakres czynności notarialnych w zakresie czynności związanych z przeniesieniem własności. Oprócz tego typu usług, kancelaria wykonuje również pełną dokumentację w zakresie ustalania spadkobierców, sporządzania umów kupna – sprzedaży, a także oferuje przechowywanie pieniędzy oraz innych papierów wartościowych, a także doręczanie oświadczeń.