Czynności notarialne

Czynności notarialne

W naszej kancelarii zajmujemy się świadczeniem wielu czynności notarialnych, w których zakres wchodzi między innymi sporządzanie aktów notarialnych, w tym dokumentujących umowy sprzedaży, zamiany oraz darowizny, a także protokołów spółek. Czynności notarialne dokonywane są w języku polskim. Gdy stroną czynności notarialnej jest osoba nieznająca języka polskiego, konieczna jest obecność tłumacza przysięgłego. Wszelkie usługi wykonywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a podczas ich dokonywania otrzymują Państwo gwarancję zachowania tajemnicy notarialnej.

Realizujemy czynności notarialne z zakresu prawa:

 • cywilnego,
 • rodzinnego i opiekuńczego,
 • spadkowego,
 • handlowego,
 • gospodarczego,
 • wekslowego.

Wśród czynności notarialnych, które realizujemy w naszej kancelarii, znajduje się przede wszystkim sporządzanie rozmaitych umów, często z bardzo skomplikowanym stanem prawnym, oświadczeń, protokołów, a także sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia.

 

Czym są czynności notarialne?

Czynności notarialne – w myśl ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku „Prawo o notariacie” – to wszelkiego rodzaju czynności, którym strony chcą nadać moc aktu urzędowego. Notariusz jako osoba zaufania publicznego posiada prawne umocowanie do wykonywania czynności notarialnych. Jesteśmy zatem odpowiedzialni za zabezpieczenie praw i interesów naszych Klientów, a także wykonanie czynności w taki sposób, by nie naruszały one praw innych osób.

W zakres świadczonych przez nas czynności notarialnych wchodzi:

 • sporządzanie aktów notarialnych;
 • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia;
 • podejmowanie czynności dotyczących europejskiego poświadczenia spadkowego;
 • podejmowanie czynności związanych z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej
 • sporządzanie poświadczeń;
 • spisywanie protokołów;
 • sporządzanie protestów weksli i czeków;
 • przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów, danych na informatycznym nośniku danych,
 • prowadzenie rejestrów akcjonariuszy prostych spółek akcyjnych oraz podejmowanie związane z tym czynności;
 • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów;
 • sporządzanie, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 • składanie wniosków o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;
 • sporządzanie inne czynności wynikających z odrębnych przepisów.

Czynności notarialnych dokonujemy kancelarii, jednak w wyjątkowych sytuacjach przepisy prawa dopuszczają możliwość wykonywania czynności w innym miejscu, np. w siedzibie spółki czy w domu Klienta, którego stan zdrowia uniemożliwia przemieszczanie się.

Za świadczenie usług notariusz pobiera opłatę w postaci taksy notarialnej.

Nasze usługi

Sprawy spadkowe

więcej

Umowa darowizny

więcej

Małżeńskie umowy majątkowe

więcej

Pełnomocnictwo

więcej

Akt notarialny

więcej

Poświadczenie notarialne

więcej

Umowa sprzedaży

więcej

Najem okazjonalny

więcej