Oryginał i Wypisy Aktu Notarialnego – Co Warto Wiedzieć?

Wielu czynności prawnych wymaga obecności notariusza i potwierdzenia odpowiednim aktem notarialnym. Czasem strony transakcji decydują się na sporządzenie aktu notarialnego nawet wtedy, gdy nie jest to formalnie wymagane. Czym dokładnie jest akt notarialny i jakie są zasady dotyczące jego wypisów? Wyjaśnia notariusz Jakub Szczepański z Płocka.

Co Zawiera Akt Notarialny?

Akt notarialny to urzędowy dokument sporządzany przez notariusza, który potwierdza dokonanie określonej czynności prawnej. Zasady sporządzania takich aktów oraz dalszego postępowania z nimi są ściśle określone w Prawie o notariacie. Akt notarialny musi zawierać:

  • Dokładną datę i miejsce sporządzenia dokumentu,
  • Imię, nazwisko oraz adres siedziby kancelarii notarialnej,
  • Dane osobowe stron czynności prawnej oraz innych obecnych osób,
  • Oświadczenia stron,
  • Stwierdzenie, że akt został odczytany, przyjęty i podpisany przez wszystkie osoby obecne,
  • Podpis notariusza.

Dodatkowo, jeśli podczas spisywania dokumentu zaszły istotne okoliczności, strony mogą zażądać ich odnotowania w treści aktu.

Oryginał Aktu Notarialnego

Ciekawostką, która może budzić niepokój klientów, jest fakt, że oryginał aktu notarialnego nie może być wydany stronom. Zgodnie z przepisami prawa, musi on być przechowywany w kancelarii notarialnej, w której został sporządzony. Zawsze sporządza się tylko jeden egzemplarz oryginału aktu notarialnego, który nie zawiera żadnych pieczęci.

Wypisy Aktu Notarialnego

Ponieważ oryginał aktu nie może opuścić kancelarii notarialnej, strony otrzymują wypisy aktu notarialnego. Wypis aktu notarialnego ma moc oryginału, ale różni się od niego kilkoma formalnymi aspektami. Na wypisie nie znajdziemy podpisów stron, a jedynie podpis notariusza oraz okrągłą pieczęć notariusza.

Strony, które brały udział w sporządzaniu aktu, mogą uzyskać dodatkowe egzemplarze wypisów także w późniejszym terminie. Dzięki temu mają one stały dostęp do dokumentów potwierdzających dokonane czynności prawne.

Podsumowanie

Akt notarialny i jego wypisy są kluczowymi dokumentami w wielu czynnościach prawnych. Notariusz Jakub Szczepański z Płocka zapewnia, że wszelkie formalności związane ze sporządzaniem i przechowywaniem aktów notarialnych są realizowane zgodnie z przepisami prawa, gwarantując bezpieczeństwo i pewność obrotu prawnego. Jeśli potrzebujesz wsparcia notarialnego, skontaktuj się z naszą kancelarią notarialną w Płocku. Notariusz Płock – Twoje zaufane wsparcie w sprawach notarialnych.