Poświadczenie notarialne

Poświadczenie notarialne to jedna z podstawowych czynności wykonywanych przez notariusza. Może dotyczyć zróżnicowanych zagadnień, takich jak:

  • zgodność z oryginałem kopii, odpisu lub wyciągu z dokumentacji;
  • pozostawanie przy życiu;
  • przebywanie w określonym miejscu;
  • podpis i jego własnoręczność.

W kancelarii notarialnej można uzyskać również poświadczenie daty okazania dokumentu.

Dokument będący kopią, odpisem lub wyciągiem, którego zgodność z oryginałem zostanie potwierdzona notarialnie jest równie ważny jak oryginał. Kopie wykonywane są zazwyczaj na miejscu w kancelarii notarialnej, co daje pewność ich zgodności z dokumentem oryginalnym.

Data poświadczona notarialnie ma na celu potwierdzenie, że opatrzony nią dokument był już w dniu okazania go notariuszowi sporządzony. Staje się zatem dokumentem w formie pisemnej z datą pewną. Pomaga to w zapobieganiu fałszowaniu dokumentów.