Sprawy spadkowe

Osoby stojące przed koniecznością przeprowadzenia sprawy spadkowej często zwracają się po pomoc do notariusza. Zajmuję się zarówno przeprowadzeniem procesu notarialnego poświadczenia dziedziczenia, jak i udzielaniem porad związanych z przyjęciem lub odrzuceniem, a także podziałem spadku. Stwierdzenie nabycia spadku u notariusza jest rozwiązaniem szybszym do przeprowadzenia niż postępowanie sądowe. Z moich usług mogą skorzystać również spadkodawcy, pragnący notarialnie potwierdzić swoją ostatnią wolę.

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy notariusza przy przeprowadzeniu sprawy spadkowej lub sporządzeniu testamentu notarialnego, serdecznie zapraszam do kontaktu. Moja kancelaria notarialna służy wsparciem w tym zakresie Klientom ze Szczecina i okolic.

Testament jest to dokument, który sporządzany jest w celu rozporządzenia posiadanym majątkiem na wypadek śmierci. Może go stworzyć każda osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności prawnych i chce uporządkować kwestie finansowe, dokonać podziału dóbr między bliskie osoby lub organizacje. Osoba spisująca testament powinna być w pełni świadoma i podejmować decyzję bez nacisku osób trzecich.

Testament w formie aktu notarialnego jest najpopularniejszą formą jego sporządzania, tuż obok własnoręcznego spisywania woli. Jest dokumentem urzędowym, który trudno jest podważyć. Zdarza się, że jest wybierany, gdy klient chce umieścić w nim zapis na rzecz osoby trzeciej lub zawrzeć polecenie wypełnienia ostatniej woli. Formy aktu notarialnego wymaga testament z zapisem windykacyjnym.

Odrzucenie spadku. Śmierć bliskiej osoby wiąże się z regulacją spraw spadkowych, które nie zawsze przynoszą korzyści dziedziczącym po zmarłym krewnym. W sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że masa spadkowa składa się z wierzytelności, zadłużeń, których osoba przyjmująca spadek nie będzie w stanie uregulować, lepszym rozwiązaniem będzie odrzucenie spadku. Można przeprowadzić to przy wsparciu notariusza.

Odrzucić spadek można w ciągu pół roku od uzyskania informacji o możliwości jego dziedziczenia. Należy złożyć stosowne oświadczenie, że mimo ustawowego lub testamentowego powołania masy spadkowej nie chcemy przyjąć części nam przypadającej. Notarialne odrzucenie spadku jest ostateczną decyzją co do losu spadku.