Testament czy Darowizna? Co Wybrać? – Kancelaria Notarialna Jakuba Szczepańskiego w Płocku

Wielu z nas staje przed dylematem: testament czy darowizna? Oba rozwiązania mają swoje zalety i wady, a wybór zależy od indywidualnej sytuacji. W tym artykule przedstawiamy kluczowe różnice między testamentem a darowizną, aby pomóc Ci podjąć właściwą decyzję.

Darowizna a Testament

Darowizna jest czynnością dokonywaną za życia darczyńcy i polega na zawarciu umowy cywilnoprawnej pomiędzy darczyńcą a obdarowanym. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym, przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Obdarowany musi wyrazić zgodę na przyjęcie darowizny. Darowiznę można odwołać, jeśli obdarowany dopuścił się czynu rażącej niewdzięczności wobec darczyńcy. Odwołanie darowizny wymaga złożenia pisemnego oświadczenia.

Testament, z kolei, jest jednostronnym rozrządzeniem na wypadek śmierci, które może być sporządzone w formie pisemnej, notarialnej lub allograficznej (przed urzędnikiem). Testament skutkuje z chwilą śmierci spadkodawcy, a spadkobiercą może zostać dowolna osoba, nawet bez jej wiedzy. Spadkobierca ma prawo do odmowy przyjęcia spadku w terminie 6 miesięcy od uzyskania informacji o powołaniu na spadkobiercę.

Sytuacja Prawna i Relacje w Rodzinie

Decyzja o przekazaniu majątku w formie darowizny lub testamentu zależy od sytuacji prawnej oraz relacji rodzinnych. Warto wziąć pod uwagę skutki podjętej decyzji. Każda sytuacja jest inna, dlatego nie ma jednoznacznych rozwiązań. Ważne jest jednak, aby pamiętać, że darowizna podlega opodatkowaniu, chyba że dokonano jej na rzecz małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwa, ojczyma lub macochy. W takim przypadku darowizna jest zwolniona od podatku, ale konieczne jest dopełnienie pewnych formalności.

Kluczowe Różnice

Zarówno testament, jak i darowizna mają na celu rozdysponowanie majątku, ale różnią się w kilku kluczowych kwestiach:

  • Czas przekazania majątku: Darowizna przekazywana jest od razu, podczas gdy testament skutkuje po śmierci spadkodawcy.
  • Możliwość odwołania: Testament można odwołać w każdej chwili, darowiznę tylko w określonych przypadkach.
  • Podatek: Darowizna podlega opodatkowaniu, chyba że spełnione są warunki zwolnienia.

Co Wybrać?

To, czy lepszym rozwiązaniem będzie darowizna, czy testament, zależy od indywidualnej sytuacji oraz od osoby, która chce rozdysponować swój majątek. Aby podjąć świadomą decyzję, warto skonsultować się z profesjonalistą.

Podsumowanie

Jeśli zastanawiasz się nad rozdysponowaniem swojego majątku i nie wiesz, czy wybrać testament, czy darowiznę, skontaktuj się z Kancelarią Notarialną Jakuba Szczepańskiego w Płocku. Dzięki profesjonalnej poradzie notariusza w Płocku, będziesz mógł podjąć najlepszą decyzję, dostosowaną do Twojej sytuacji. Notariusz Płock – Twoje zaufane wsparcie w sprawach majątkowych.