Pełnomocnictwo

Kancelaria notarialna pomaga klientom w sytuacji, gdy nie mogą być oni obecni podczas realizacji ważnej czynności urzędowej. Niemożność osobistego uczestnictwa w czynnościach prawnych nie uniemożliwia ich dokonania, wystarczy udzielić pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi zawierać zarówno dane osoby udzielającej pełnomocnictwa (mocodawcy), jak i dane osoby upoważnionej przez niego do działania (pełnomocnika).

Ustanowiony pełnomocnik działa wówczas w naszym imieniu, reprezentuje nasz interes przed urzędami i instytucjami, osobami i organami administracji. Może załatwić za nas sprawę np. w urzędzie skarbowym, wydziale komunikacyjnym czy ZUS. W takiej sytuacji pełnomocnictwo zazwyczaj może być udzielone w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.

Są jednak przypadki, w których pełnomocnictwo musi być udzielone w formie aktu notarialnego, np. wtedy, gdy planujemy zbycie/nabycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
Przy sporządzaniu pełnomocnictwa nie jest wymagana obecność pełnomocnika – wystarczy, że w kancelarii stawi się osoba udzielająca pełnomocnictwa (mocodawca).