Umowa darowizny

Umowa darowizny jest to umowa w której stronami są obdarowany oraz darczyńca. Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Najczęściej umowa darowizny sporządzona przez notariusza ma formę aktu notarialnego, niekiedy do ważności czynności wystarczająca jest forma pisemna z podpisem notarialnie poświadczonym. Umowa darowizny to sposób jak nieodpłatnie przekazać majątek lub jego część innej osobie, jednak umowa nakłada pewne obowiązki na obie zaangażowane strony.

Darować można zarówno rzecz jak i prawo. Należy pamiętać, że z darowizną może wiązać się konieczność zapłaty podatku.