Cechy dobrego notariusza w Płocku

Notariusz to osoba wykonująca ważny zawód zaufania publicznego. Powołuje się go do wykonywania wszystkich czynności prawnych, którym należy nadać formę notarialną. Sporządza dokumenty, takie jak umowy kupna i sprzedaży, a ponadto reguluje sprawy małżeńskie oraz spadkowe. Zasady wykonywania tego zawodu reguluje ustawa Prawo o notariacie. Jednak oprócz spełniania prawnych wytycznych, notariusz powinien wyróżniać się również innymi cechami. Sprawdź, o które chodzi?

Rzetelność

Notariusz to zawód, do którego wykonywania przygotowuje się latami. Przez czas studiów, praktyk i stażu przyszły specjalista powinien przyswoić wiele skomplikowanych przepisów i skrupulatnie poznać normy prawne. Rzetelność i wiedza są więc niezbędne do właściwego wykonywania tego typu pracy.

Obowiązkiem notariusza jest dysponowanie rozległą wiedzą w dziedzinie, w której się specjalizuje. Da się to sprawdzić już na etapie konsultacji. Warto pamiętać, że, rzetelny prawnik nie zatai przed klientem żadnych istotnych szczegółów sprawy. Nie pominie również możliwych legalnych rozwiązań, których ma świadomość, i które mogłyby być na korzyść klienta.  Dobry notariusz powinien w zwięzły i zrozumiały sposób wyjaśnić istotę zagadnień legislacyjnych i służyć wsparciem w trakcie trwania procedur, których wykonanie zostało mu zlecone.

Taktowność i dyskrecja

Specyfika zawodu notariusza wymaga od niego nie lada cierpliwości i taktowności. Taki specjalista często bywa świadkiem nieszczęśliwych wydarzeń i bardzo emocjonalnych
sporów między bliskimi sobie osobami.  Tak dzieje się przy wielu sprawach związanych np.
z podziałem majątku, rozwiązaniem spółki, sporządzeniem testamentu czy przeniesieniem własności nieruchomości.  Często musi on także doradzać właściwy kierunek działania stronom, których akt prawny bezpośrednio dotyczy – po to, by uniknąć ewentualnych reperkusji w przyszłości.

Choćby dlatego sporządzanie aktów związanych ze sprawami wrażliwymi wymaga od notariusza – wykonującego zawód zaufania publicznego – szczególnej dyskrecji. Informacje, które przekazuje mu klient, nie mogą wyjść poza kancelarię i nie można dopuścić do tego, by zyskały do nich dostęp osoby trzecie.

Jak wyjaśnia ekspert z kancelarii Notariusz Jakub Szczepański w Płocku:  „Działając w zgodzie z regułami zachowania tajemnicy zawodowej, notariusz nie tylko okazuje szacunek dla prywatności klienta, ale także buduje w ten sposób zaufanie do swojej profesji.”

Opanowanie i dobra organizacja pracy

Opisywany zawód wymaga od specjalisty działania w stresie, szybkiego reagowania na trudne sytuacje oraz doskonałej organizacji czasu i pracy. Należy pamiętać o tym, że chodzi przecież o wykonywanie bardzo odpowiedzialnych zadań. Każdy urzędnik państwowy, a jest nim też do pewnego stopnia notariusz, musi być opanowany, nie ulegać presji i nie angażować się emocjonalnie w sprawy, które prowadzi.

Wspomnieliśmy o odpowiedzialności. Ważne czynności, zwłaszcza te polegające na tworzeniu akt notarialnych, wymagają ciągłej czujności, skupienia i koncentracji. Każdy najmniejszy zapis musi być bardzo dobrze przemyślany. Doświadczony notariusz powinien mieć świadomość tego, co go rozprasza, i eliminować te czynniki w czasie pracy. Dodatkowo trzeba zadbać o właściwą organizację dokumentacji.