Kiedy potrzebny jest notariusz w Płocku?

Kiedy potrzebny jest notariusz w Płocku?

Kiedy potrzebny jest notariusz w Płocku?

Bez podpisu i pieczęci notariusza pewne sprawy nie nabiorą mocy prawnej, a przygotowane dokumenty nie będą ważne w urzędach czy sądach. Notariusz okaże się potrzebny w momencie sprzedaży nieruchomości, gdy konieczne jest poświadczenie kopii aktu czy przy spisaniu testamentu. Kiedy jeszcze pomoc notariusz jest niezastąpiona?

Do jakich dokumentów potrzebny jest notariusz w Płocku Jakub Szczepański?

Zakres obowiązków wykonywanych przez notariusza w Płocku Szczepańskiego jest naprawdę szeroki, jednak najczęściej o radę sięga się w przypadku:

  • spisywania protokołów,
  • sporządzania i doręczania oświadczeń,
  • przygotowywania różnego rodzaju aktów notarialnych,
  • przyjmowania na przechowywanie takich dóbr jak pieniądze czy dokumenty,
  • tworzenia wpisów, odpisów i wyciągów z istniejących dokumentów,
  • składania wniosków wraz z wymaganymi dokumentami,
  • sporządzania projektów dokumentów prawnych.

Jak się okazuje, dopiero spisanie pewnych dokumentów takich jak np. umowa sprzedaży, kupna, testament czy inne zawierające się w kodeksie prawa cywilnego i potwierdzenie ich przez notariusza, niosą za sobą skutki prawne i stają się wiążące dla stron.

Przed udaniem się do notariusza Szczepańskiego w Płocku należy pamiętać, aby zabrać ze sobą wszystkie dokumenty, które potwierdzają tożsamość. Akt własności domu czy mieszkania będzie potrzebny, gdy planowana jest sprzedaż. Odpis aktu małżeńskiego jest z kolei niezbędny do spisania intercyzy. Notariusz Płock nie sporządzi zaś aktu sprzedaży mieszkania w przypadku, w którym brak jest potwierdzenia bycia właścicielem lub gdy pozostali współwłaściciele osobiście nie stawią się w kancelarii.

Ile trzeba zapłacić za notariusza?

Każdy odpis i czynność notarialna kosztuje. Jednak konkretna cena uzależniona jest od umowy między notariuszem a klientem. Część maksymalnych stawek zależy od wartości czynności, a pozostała zależna jest od sporządzenia konkretnych dokumentów. Jak przekonują specjaliści Jakub Szczepański notariusz z Płocka, opłaty mogą zostać podwyższone o koszty związane z innymi wydatkami. W przypadku, w którym sporządzenie aktu notarialnego odbywa się poza kancelarią, doliczone zostaną dodatkowe koszty. Tylko w wyjątkowych i rzadkich sytuacjach możliwe jest zwolnienie z opłaty u notariusza.