Notariusz Maszewo Duże

Notariusz Maszewo Duże. Notariusz Jakub Szczepański

Szukasz Notariusza w Maszewie Dużym ?

Notariusz Jakub Szczepański prowadzi swoją działalność zawodową również na terenie Maszewa Dużego i gminy Maszewo DużeNotariusz jako osoba zaufania publicznego jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne. Pan Notariusz posiada swoją Kancelarię w Płocku lecz swoich potencjalnych Klientów obsługuje również na obszarze Maszewa Dużego i gminy Maszewo Duże.